CACIB NITRA 2019 – Január 2019


  • 25.1. – Christoph Gold heart Canis Regnum – tr. mladých – VD3,

  • 26.1. – Christoph Gold heart Canis Regnum – tr. mladých – V1 CAJC,

  • 27.1. – Christoph Gold heart Canis Regnum – tr. mladých – V2.

  • Chris sa stáva čakateľom Slovenského šampióna krásy mladých.

  • 25.1. – Noble Adidas Gold heart – tr.stredná – V1 CAC,  res. CACIB,

  • 26.1. – Noble Adidas Gold heart – tr.stredná – V1 CAC, CACIB , BOS,

  • 27.1. – Noble Adidas Gold heart – tr. stredná – V1 CAC, CACIB, BOS.

  • Diduška sa stala Slovenský šampión krásy.