Crufts 2019 – Birmingham (UK) – 7.3.2019

NOBLE ADIDAS GOLD HEART

(Trubliss Walking On Sunshine,  Fiona Gold heart)

Túžila som po tom roky, až som sa tam dostala vďaka našej krásnej Diduške. Bol to jeden z nádherných dní strávený na slávnom zelenom koberci. Úspech bol pre mňa veľký už len v tom, že sme sa zúčastnili. Veľká radosť prišla, keď nás pán rozhodca vybral do užšieho výberu. Určite sa raz ešte vrátime a zažijeme ten radostný tlkot srdca medzi najkrajšími goldenmi sveta.