OVVR Nová Baňa – 14.4.2019

CHRISTOPH GOLD HEART CANIS REGNUM – 1.cena počet bodov: 168, čuch: 4.