NOVINKY 2019

CACIB Brno 2.2.2019:
Jewel Lady Rihanna Gold heart – working class – Excelent ❤
CACIB Brno 3.2.2019:
Jewel Lady Rihanna Gold heart – working class – Excelent CAC

Riuška týmto splnila podmienky pre Českého šampióna 😍 a zároveň aj Multišampióna.

 

CACIB NITRA 2019
25.1. – Christoph Gold heart Canis Regnum – tr. mladých – VD3,
26.1. – Christoph Gold Heart Canis Regnum – tr. mladých – V1 CAJC,
27.1. – Christoph Gold Heart Canis Regnum – tr. mladých – V2.
Chris sa stáva čakateľom Slovenského šampióna krásy mladých.

CACIB NITRA 2019
25.1. – Noble Adidas Gold heart – tr.stredná – V1 CAC res. CACIB,
26.1. – Noble Adidas Gold heart – tr.stredná – V1 CAC, CACIB , BOS,
27.1. – Noble Adidas Gold heart – tr. stredná – V1 CAC, CACIB, BOS.
Diduška sa stala Slovenský šampión krásy.